Hallinto - vuosikokousasiat

Edelliselle sivulle
Etusivulle

Vuosikokouksen esityslista

  Kokouksen avaus (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku muu hallituksen jäsen);
  1)valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri;
  2)todetaan kokouksen laillisuus;
  3)valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
  4)esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä vuodelta;
  5)esitetään yhdistyksen tilit päättyneeltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  6)määrätään varsinaisilta jäseniltä kulumassa olevana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus;
  7)päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  8)hyväksytään hallituksen esittämä toimintaohjelma ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle;
  9)päätetään hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja valitaan yhdistyksen sihteeri ja muuta jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle;
  10)valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;
  11)valitaan tarvittavat edustajat;
  12)käsitellään muuta asiat, jotka hallitus tai jäsenet ovat sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla esittäneet;

  Edelliselle sivulle
  Etusivulle